Samen met jou wil de gemeente Waalwijk werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen we groene en duurzame initiatieven. Het gaat om initiatieven die een gezonde leefomgeving bevorderen. Je kunt daar zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met je buren. Heb je een idee of initiatief? Bekijk voor welke subsidies je in aanmerking kunt komen.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

De regen die op het dak van jouw woning, schuur, school of bedrijfspand valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. Jij kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. De gemeente Waalwijk wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Ben je eigenaar én bewoner van je woning? Dan kun je in aanmerking komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De subsidie geldt voor een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet of met 5 typen isolatiemaatregelen. Meer informatie over deze subsidie en de de voorwaarden vindt je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Overweegt u een warmtepomp? Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor een subsidie voor een warmtepomp(externe link)

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)(externe link)

Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen

Wil je je huis verduurzamen, energie besparen en de woning comfortabeler maken? Of een woning aanpassen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Heb je hiervoor onvoldoende spaargeld? De gemeente Waalwijk helpt je hierbij met de Stimuleringslening 'Toekomstgericht Wonen'.

Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen

Energiebespaarlening

Naast subsidies zijn er ook leningen mogelijk zoals de energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Energiebespaarlening(externe link)

Subsidie voor buurtprojecten over water, natuur en klimaat

Via Buurtnatuur- en buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant kan subsidie worden verkregen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water! Goede ideeën zoals een waterspeeltuin, moestuin in de wijk of de gezamenlijke aanleg van groene daken, zijn voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

Heeft u een gezamenlijk idee of initiatief over water en natuur? Neem dan contact op met de wijkadviseur van uw wijk. Kijk op www.waalwijk.nl/wijkadviseurs wie uw aanspreekpunt is.

Meer informatie over deze subsidieregeling voor buurtverenigingen en -stichtingen staat op de website van de provincie Noord-Brabant. Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.
 

Subsidie voor buurtprojecten over water, natuur en klimaat(externe link)

Subsidie onderhoud particuliere waardevolle bomen

Ben jij eigenaar van een waardevolle (solitaire) boom die is opgenomen in de online waardevolle bomenkaart van de gemeente Waalwijk?  Dan kun je eenmalig gebruik maken van de “subsidie onderhoud waardevolle bomen”. 

Subsidie onderhoud particuliere waardevolle bomen