Je stempas ontvang je uiterlijk woensdag 2 maart 2022!

De burgemeester  maakt bekend dat een kiezer op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart mag stemmen bij volmacht.

Daarbij gelden de volgende regels:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 • Bij Publiekszaken zijn gratis formulieren te krijgen voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze vind je ook hieronder.
 • Je verzoek kan je ook digitaal indienen
 • Je moet het verzoek uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 indienen bij de burgemeester van de gemeente waar je op maandag 31 januari als kiezer bent geregistreerd.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Waalwijk.
 • Als het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever mag de volmacht niet intrekken of zelf stemmen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 • Je kan een andere kiezer die in de gemeente Waalwijk als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • Je tekent dan de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde ook ondertekenen.
 • Je draagt dan de  in een volmachtbewijs omgezette stempas aan de gemachtigde over.
 • Je moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.