Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U hebt hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. U kunt een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje of een andere verkoopwagen. In de gemeente Waalwijk zijn een aantal vaste plaatsen aangewezen:

Waalwijk:

 • Bloemenoordplein
 • Sint Antoniusplein
 • Dokter Kuyperlaan

Sprang-Capelle:

 • Raadhuisplein
 • Jeroen Boschstraat (voor buurthuis)

Waspik:

 • Dorpsplein

Informeer voordat u uw standplaats aanvraagt waar er plek is op dit moment. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0416-683456.

Standplaatsvergunning online aanvragen

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u verkoopt
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Informeer voordat u uw standplaats aanvraagt waar er plek is op dit moment. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0416-683456.

Het standplaatsenbeleid vindt u onder het tabblad documenten.

Hoe werkt het?

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Zij doet dit onder andere door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven in de volgende gevallen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • Om overlast te voorkomen of beperken.
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
 • De verkeersveiligheid.
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Wat kost het?

Tarief 2022

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn de legeskosten € 102,60

Voor het overschrijven of een naamswijziging van de standplaatsvergunning zijn de kosten € 102,60.

Voor het innemen van de standplaats per dag/dagdeel betaalt u ook precariobelasting, dit is €33,02 per dag of dagdeel incl. stroomkosten.

Als de standplaats tijdens de behandelperiode wordt ingetrokken dan wordt 50% teruggave van de leges verrekend.

Wat moet ik meenemen?

Op het aanvraagformulier moet u onder andere het volgende aangeven:

 • Onder andere op welke plaats u de standplaats wilt.
 • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.
 • Vergeet ook niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs en van de inschrijving van de kamer van Koophandel mee te sturen.

Aanvullende informatie

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt