De gemeente gaat de St. Antoniusstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat we gaan opknappen. Daarmee zien wij ook mogelijkheden om vuil en schoon water te scheiden. Tevens brengen we verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Definitief ontwerp

In de bijlage vindt u het definitief ontwerp.

Plangebied

Plattegrond van werkveld

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van der Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan / Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen

Opknappen riool (relinen)

Het riool gaan we niet vervangen maar opknappen. Dat doen we door hem een nieuwe binnenkant te geven. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging. 

(externe link)
Video over relining (engels).

 

Vuil en schoon water scheiden

Op dit moment komen vuil en schoon water beide in het riool terecht. Dat gaan we scheiden. Het bestaande riool gebruiken we na de relining alleen nog voor het vuile water, zoals van de wasmachine, wc, gootsteen. Het schone regenwater, dat nu via de regenpijp aan de voorkant van uw woning ook naar het riool gaat, gaan we losmaken van dit riool (afkoppelen). Dit water laten we dan rechtstreeks de grond inlopen. Zo wordt het riool minder belast bij hevige regenval en gaan we verdroging tegen. Daarnaast leggen we een schoonwaterriool aan. Het regenwater dat op de straat en de stoepen valt, wordt hierin opgevangen. 

Herinrichten straat

Naast het opknappen en scheiden van het rioolsysteem richten we ook de straat opnieuw in. Zo worden de bestaande rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs opnieuw ingericht. Alle oude betonnen bestratingsmaterialen vervangen we door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen. Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen hergebruiken we als deze nog voldoende goed zijn. Tevens brengen we snelheidsremmende maatregelen aan en richten we het groen in de straat opnieuw in.

Planning herinrichting

Start: 2e kwartaal 2023

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.