De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de samenstelling van de raad in de gemeente Waalwijk. 
Op 16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen (het verslag vindt u onderaan deze pagina). De raad bestaat op dit moment uit 29 leden van 10 fracties.

De voorzitter van de raad is burgemeester Sacha Ausems
De 1e vice-voorzitter is Timon Klerx(externe link)
De 2e vice-voorzitter is Ilona Klerks(externe link)
De 3e vice-voorzitter is Frank den Braven(externe link)
De 4e vice-voorzitter is Richard Tiemstra(externe link)
De 5e vice-voorzitter is Bea de Jongste(externe link)
De griffier is Jeske Louer

De volgende partijen zitten in de raad:

Partij (op volgorde van grootte)FractievoorzitterAantal  zetels

Lokaal Belang(externe link)

Timon Klerx(externe link)

Maud Veraa(externe link)

 11
VVD(externe link)

Ilona Klerks(externe link)

 4

GroenLinksaf(externe link)

Frank den Braven(externe link)
Yvette van Laar(externe link)

3

Samen Waalwijk(externe link)
 

Bea de Jongste-van Heijst(externe link)

Luuk Ottens(externe link)

2

SGP(externe link)Richard Tiemstra(externe link) 2
CDA(externe link)Ruud Spohr(externe link) 2
D66(externe link)Hans Metzke(externe link) 2
Lijst IJpelaar(externe link)Yvette IJpelaar-Alias(externe link) 1
ChristenUnie(externe link)Jan van Groos(externe link) 1 
Waalwijk in BewegingMonique Schilders(externe link) 1

Onderaan op deze pagina vindt u de samenstelling van de raad.

Fractievolgers

De raad heeft beschikking over fractievolgers. Deze fractievolgers zijn geen lid van de raad, maar ondersteunen de fracties bij de voorbereiding van raadsbijeenkomsten. Klik hier voor een overzicht van de fractievolgers.

Coalitie en oppositie

Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. De coalitie bestaat uit Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66. Samen hebben deze partijen het coalitieprogramma 'Samen werken aan de toekomst’ gemaakt (zie onderaan deze pagina). De oppositie wordt gevormd door Samen Waalwijk, SGP, CDA, Lijst IJpelaar, ChristenUnie en Waalwijk in Beweging.  

Gedragscode

In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties

In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. Hier vindt u de nevenfuncties van de raadsleden (klik op het betreffende raadslid)(externe link) 

Samenstelling:

Lokaal Belang

 1. Timon Klerx(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Maud Veraa(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
 3. Jan van Baardwijk(externe link), Sprang-Capelle
 4. Ad van Belkom(externe link), Waalwijk
 5. Bas Bruurmijn(externe link), Waalwijk
 6. Jan van Dijk(externe link), Waalwijk
 7. Ad van Hamond,(externe link) Waalwijk
 8. Benan Koptagel-Demirbas(externe link), Waalwijk
 9. Will Lodenstijn(externe link), Waalwijk
 10. Niels van der Pluijm(externe link), Waalwijk
 11. Marja Verhagen - van Lier(externe link), Waalwijk

VVD

 1. Ilona Klerks(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Milos Boksan(externe link), Waalwijk
 3. Tom Klerks(externe link), Waalwijk
 4. Emile Knops(externe link), Sprang-Capelle

GroenLinksaf

 1. Frank den Braven(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Yvette van Laar(externe link), Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 3. Gijs den Braven(externe link), Waalwijk

Samen Waalwijk 

 1. Bea de Jongste-van Heijst(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Luuk Ottens(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)

SGP

 1. Richard Tiemstra(externe link), Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 2. Henk van Zelst(externe link), Sprang-Capelle

CDA

 1. Ruud Spohr(externe link),(externe link) Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 2. Cissy de Bruijn(externe link), Waspik

D66

 1. Hans Metzke(externe link), Waspik (fractievoorzitter)
 2. Niels Kieboom(externe link), Waalwijk

Lijst IJpelaar

 1. Yvette IJpelaar-Alias(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)

ChristenUnie

 1. Jan van Groos(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)

Waalwijk in Beweging

 1. Monique Schilders(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)

Klik hier om kennis te maken met alle raadsleden.(externe link)