De raad heeft ter ondersteuning van zijn controlerende taak een rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid, bestuur en de uitvoering daarvan.

De commissie bestaat uit de volgende drie externe leden:
- mevrouw Judith Hendrickx (voorzitter)
- mevrouw Deborah van Gestel - Mulders (lid)
- de heer Mark Barrois (lid)
Het secretariaat wordt gevoerd door de griffie.

De rekenkamercommissie werkt op dit moment aan de volgende lopende onderzoeken:
•    Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP)
•    Subsidiebeleid
•    DoeMee-onderzoek Participatie
 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor toekomstig onderzoek? Neem dan - via de griffie - contact op met de rekenkamercommissie.

De rapporten van de afgeronde onderzoeken vindt u in het archief.