Het doel van dit plan van aanpak is de gemeente klaarmaken voor het in werking treden van de Omgevingswet. Bij het plan van aanpak hoort ook een routeplan, organisatieplan en communicatieplan. Diverse onderdelen van het plan van aanpak zijn uitgewerkt in deelprojectplannen. In oktober 2022 is bekend geworden dat de verwachte datum van inwerkingtreding uitgesteld is tot 1 juli 2023. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan het aanpassen van de aanpak en planning zoals uitgewerkt in de onderstaande documenten.