Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken: een overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie zoals zon- en windenergie. We noemen dat de energietransitie.

Iedereen zal de impact ervan op zijn/ haar leefomgeving gaan ervaren. Waalwijk werkt daarom samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om de energietransitie te realiseren. Hierbij staat zo weinig mogelijk overlast voor mens, natuur en milieu centraal. Waarbij het ook haalbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen.

De gemeente Waalwijk heeft een Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie opgesteld. Het beschrijft onder welke omstandigheden grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is. Hierbij worden zowel maatschappelijke als economische, ruimtelijke en technische aspecten meegenomen.