Onze omgeving duurzaam

De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn urgente problemen en vragen om daadkrachtig ingrijpen. Veranderingen in het landschap / de leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn daarbij onvermijdelijk.  De ambities van het Rijk op het klimaat (externe link)worden vooral op lokaal niveau gerealiseerd. Een duurzame en groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Daarnaast is een groene omgeving ook belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Willen we ook in de toekomst in een schone, gezonde en groene omgeving wonen en werken, dan moet er nú iets gebeuren.