In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van zonnevelden en windturbines zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van geluid en slagschaduw, de impact op de natuur en aan veiligheid. Ook de effecten op de inrichting van het landschap nemen we hierin mee. Via de milieueffectrapportage willen we alle belangen die spelen goed afwegen. Daarom is er gedurende het hele proces veel aandacht voor participatie van betrokkenen in de omgeving.

 

Afbakening van de onderzoeken: NRD

Begin 2022 is vastgesteld wat er precies onderzocht wordt, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Inzien onderzoeksresultaten

We verwachten dat de resultaten van de milieueffectrapportage eind 2022 openbaar worden. De onderzoekresultaten liggen dan een maand ter inzage. Dit betekent dat iedereen een zienswijze mag indienen over de resultaten van de milieueffectrapportage. Hoe en op welk moment u uw zienswijze kan indienen wordt op een later moment bekend.

In deze infographic staan de belangrijkste mijlpalen van de milieueffectrapportage van de komende tijd beschreven.

Geschiktheidskaarten

De kaarten zijn opgesteld voor turbines van 130 en 170 meter hoog. Ze maken duidelijk welke delen van het zoekgebied geschikt zijn voor de ontwikkeling van windenergie (groen), welke delen mogelijk geschikt zijn met het oog op belemmeringen (oranje) of welke delen niet geschikt zijn. Zowel het groene als het oranje gebied zijn dus nog steeds onderdeel van het zoekgebied. De geschiktheidskaarten van het zoekgebied hebben een update gekregen. U kunt de kaarten bij downloads bekijken.

Participatie

De gemeente organiseert dit jaar diverse themabijeenkomsten voor de buurt en andere belanghebbenden. U bent van harte welkom om het gesprek aan te gaan over het onderzoek en uw input aan te dragen. Tijdens deze inloopbijeenkomsten staat steeds een concreet onderzoeksthema centraal. Stel uw vragen of ga in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. U hoeft niet van het begin tot einde aanwezig te zijn, u bent welkom op het moment dat voor u past. Wel verzoeken wij u om zich aan te melden via duurzaam@waalwijk.nl. Dan kunnen wij een goede inschatting maken van het aantal deelnemers.

Overzicht van de themabijeenkomsten

Nieuwsbrief

Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zonne- en windenergie in Waalwijk