Hier nemen we maatregelen om de overlast van hobbels in het asfalt weg te nemen.

De asfaltpaden in de Kloosterweg hebben veel last van hobbels door de worteldruk van de grote bomen. Dit zorgt voor voetgangers voor onveilige situaties. Daar gaan we iets aan doen. Op bijgaande tekening zie je wat we gaan doen.

Planning

De werkzaamheden voeren we uit in het plantseizoen. Dat loopt van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.