Het riool in de Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan is verouderd en wordt daarom binnenkort vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater afgevoerd wordt naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating. Ook verbeteren en vergroten we de groenvoorzieningen en brengen we snelheidsremmende maatregelen aan.

Het ontwerp 

Het ontwerp is nu definitief. U vindt deze onderaan deze pagina bij Downloads.
 

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:

 • De Kerkstraat tussen de Grotestraat en de Burgemeester Moonenlaan
 • De Van Brederodestraat Tussen de Kerkstraat en Burgemeester Moonenlaan
 • De Dr. Mollerlaan tussen de Burgemeester Moonenlaan en Burgemeester van de Klokkenlaan

Wat gaan we doen

 • Nutsbedrijven verleggen een paar kabels en leidingen;
 • Het bestaande gemengd riool vervangen we door een vuil- en regenwater riool;
 • De weg, parkeervakken, inritten en stoepen richten we opnieuw in en bestraten we opnieuw;
 • We verbeteren en vergroten de groenvoorzieningen;
 • We brengen snelheidsremmende maatregelen aan.

Wat is de planning

Aannemer Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. voert voor de gemeente de werkzaamheden uit. Op dit moment zijn ze al bezig met voorbereidingen. Vanaf maandag 29 augustus starten ze met de herinrichtingswerkzaamheden in de Kerkstraat ter hoogte van de Grotestraat. Ze doen dat in stappen. De nutsbedrijven en de aannemer informeren inwoners hierover nog met een aparte bewonersbrief. De rest van de verwachte planning ziet er zo uit:

 • Kerkstraat: maandag 29 augustus 2022 tot eind december 2022
 • Van Brederodelaan: begin januari 2023 tot eind april 2023
 • Dr. Mollerlaan: begin april 2023 tot eind juni 2023

De werkzaamheden voeren we in stukjes uit. Zo voorkomen we dat de hele straat in één keer open gaat. 

Werkzaamheden nutsbedrijven

Bestaande kabels en leidingen worden tijdens de werkzaamheden door verschillende nutsbedrijven aangepast. 

Volg de werkzaamheden via de Bouwapp

De aannemer heeft tijdens de werkzaamheden een “Bouwapp” beschikbaar waarin u informatie over de werkzaamheden vindt. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone of tablet. Door in de app te zoeken naar het project “Reconstructie Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan” en deze als favoriet te markeren, volgt u het project automatisch.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.