De gemeente Waalwijk is van plan om de Dr. de Visserstraat en de Mr. Kappeyne van de Coppellostraat opnieuw in te richten. Reden is het verouderd riool dat we moeten vervangen. Maar ook de slechte staat van de verharding van de wegen en de stoepen en de duurzaamheidsdoelstelling 10% meer groen zijn redenen voor deze nieuwe inrichting.

Wat gaan we doen

  • We vervangen het riool door een gescheiden riool. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon regenwater direct een sloot in gaat en vuil water wordt afgevoerd naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt ook wateroverlast of droogte.
  • We vervangen alle tegels (stoep en straat).
  • De maximumsnelheid van 30 km/h blijft.
  • We brengen extra snelheidsremmende maatregelen aan.
  • We proberen 10% meer groen aan te brengen.
  • We proberen wateroverlast in de toekomst te verminderen. Daarom nemen we zo veel mogelijk onnodige verharding weg. Hiervoor in de plaats komt zoveel mogelijk groen.

Het ontwerp

Direct omwonenden konden via een enquête een aantal voorkeuren aangeven en opmerkingen meegeven. De uitslag hebben wij verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp met een korte toelichting vindt u in de bijlage. Hier vindt u ook de uitslag van de enquête en een reactie op de opmerkingen en ideeën die zijn meegegeven.

Inloopbijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor de inloopbijeenkomst. Daar kunt u het voorlopig ontwerp nog eens bekijken. Natuurlijk is er alle ruimte voor het stellen van vragen aan onze experts.

Wanneer:      woensdag 12 oktober 2022

Hoe laat:       vrije inloop tussen 19.00 – 21.00 uu

Waar:           Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk


Staan de plannen al vast?

Nee, de plannen staan nog niet vast. Na de inloopbijeenkomst maken we het ontwerp definitief. Dit definitief ontwerp komt twee weken ter inzage te liggen bij de informatiebalie van het stadhuis waarin u eventuele inspraakreacties kan geven. Bij dit definitief ontwerp ligt ook een reactienota. In deze reactienota geven we aan hoe we de gemaakte opmerkingen en of vragen tijdens de inloopbijeenkomst hebben verwerkt in het definitief ontwerp. Over de ter inzage legging ontvangt u na 12 oktober een bewonersbrief. Het definitief ontwerp en de reactienota publiceren we ook op de gemeentelijke website.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: Arend Krijger (projectleider), akrijger@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.