We hebben plannen om in 2023 te beginnen aan de herinrichting van de Burgemeester Wijnenstraat, Wittenhorstlaan, Burgemeester Verleghstraat, Forestierlaan, Burgemeester Dalleustraat en Burgemeester Brokkenstraat. Dit is nodig omdat we het riool en de tegels moeten vernieuwen. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden. 

Het ontwerp

Onze specialisten hebben gekeken hoe ze uw straat het beste opnieuw kunnen inrichten. Op de inloopavond van 18 oktober 2022 konden inwoners reageren op het voorlopig ontwerp. Een groot deel van de opmerkingen hebben we nu meegenomen in een concept definitief ontwerp. Dit ontwerp vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.  U vindt hier ook een reactie op alle opmerkingen.

Uitleg over het ontwerp

 • We richten uw straat opnieuw in van erfgrens tot erfgrens.
 • De tegels van stoepen vervangen we door grijze tegels en grijze dubbelbetonstraatstenen.
 • De kruisingsplateaus in de wegen maken we met behulp van gele betonstraatstenen.
 • De karakteristieke gebakken klinkers van de weg hergebruiken we. De nu openstaande randen maken we dicht.
 • Het bestaande gemengd riool vervangen we door een gescheiden vuil- en regenwater riool. De bestaande huisaansluiting met het bestaande ontstoppingsstuk voor het vuilwater vervangen we tot aan de erfgrens van het perceel.
 • Waar mogelijk vangen we regenwater op in zogenaamde wadi’s. Dit zijn een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuiveren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast én droogte.
 • Waar mogelijk vervangen we tegels voor groen. Meer groen zorgt voor verkoeling tijdens warme periodes en het vermindert wateroverlast. Daarnaast geeft het uw straat een mooie uitstraling.
 • De snelheidslimiet blijft 30 km/uur. Wel brengen we in de drempelhellingen zwarte, witte en grijze betonstraatstenen aan. Ook brengen we gele betonstraatstenen aan in de bovenkant van de kruisingsplateaus en de verlengde drempels. Deze maatregelen remmen de snelheid van het verkeer.
 • De breedte van de stoepen blijven hetzelfde of versmallen we iets.
 • De breedte van in- en uitritten van percelen brengen we overal terug naar maximaal 4,00 meter.
 • De lantaarnpalen vervangen we niet.

Indienen inspraakreactie

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is het mogelijk om een inspraakreactie te geven. Het concept definitief ontwerp ligt vanaf 25 november 2022 tot en met 9 december 2022 ter inzage bij de receptie van het stadhuis en vindt u in de bijlage bij Downloads.

Schriftelijke inspraakreacties mag u sturen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Burgemeester Wijnenstraat en omgeving”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties nemen we mee in een consultatienota en bieden we aan ter vaststelling aan het college.

Voorlopige planning

 • Definitief ontwerp: na het besluit van het college.
 • Start werkzaamheden: naar verwachting mei 2023. De aannemer informeert u tegen die tijd verder. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Vragen                                                 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Rob Cox (projectleider) via: rcox@waalwijk.nl  U kunt hem ook bellen van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 683 974.