Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld.

In dit programma werken 20 partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat samen. De gebiedsgerichte aanpak verbetert niet alleen uw veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Kijk hier(externe link) voor meer informatie en hier(externe link) voor de veelgestelde vragen.

Wat is de status

Nieuwsbericht 26 juli 2022(externe link)

De Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft op 25 juli 2022 een vergunning Wnb (Wet natuurbescherming) verleend aan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De vergunning was al eerder verleend, maar naar aanleiding van de tussenuitspraak door de Raad van State moet naast een wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan, dat vorige week door Provinciale Staten is vastgesteld(externe link), ook de vergunning Wnb worden gewijzigd.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht(externe link).


Nieuwsbericht 18 juli 2022(externe link)

Provinciale Staten hebben op 15 juli 2022 het aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

Voor meer informatie: lees het nieuwsbericht(externe link).


Nieuwsbericht 12 mei 2022(externe link)

Het provinciebestuur legt een aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten. De aanpassingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State.

Voor meer informatie: lees de nieuwsbrief(externe link).


Nieuwsbericht 24 november 2021(externe link)

Woensdag 24 november deed de Raad van State een tussenuitspraak over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Die uitspraak gaf na lange tijd duidelijkheid. De Raad van State vraagt hoofdzakelijk meer tekst en uitleg aan de provincie Noord-Brabant over de compensatie van stikstofuitstoot in het plan. Op een enkel bezwaar na laat de uitspraak de rest van het plan overeind. Daarmee sluit de uitspraak langlopende discussies af.

Als rond de stikstofuitstoot gedaan is waar de Raad van State om vraagt, kunnen we door met de uitvoering van de GOL en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in Waalwijk.

Voor meer informatie: lees de nieuwsbrief(externe link).


 

Vragen of opmerkingen?

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.