Actueel

Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan. Denk aan extreme hitte, heftige regenval en droogte. Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO2-uitstoot sterk moeten verminderen vóór 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie ook in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

De gemeenteraad van Waalwijk heeft in de zomer van 2021 de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vastgesteld. Waalwijk wil in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsverbruik binnen de gemeente duurzaam opwekken op eigen grond. Dit betekent dat dan minimaal 215.500 MWh aan elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt. Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor het op grote schaal opwekken van zonne- en windenergie. 

Voordat de plannen concreet vorm krijgen, wordt in 2022 eerst onderzocht wat de mogelijke milieueffecten zijn van het op grote schaal opwekken van zonne- en windenergie in Waalwijk. Dit gebeurt in de milieueffectrapportage. Omwonenden en andere belanghebbenden worden zorgvuldig betrokken bij de onderzoeken. Zij zijn van harte welkom om mee te praten, input aan te dragen of zich te laten informeren.

Logo Duurzaam Waalwijk