Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betaling of een betalingsregeling te treffen voor alle gemeentelijke belastingen. De gemeente kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling c.q. betalingsregeling. Met ondernemers worden dan afspraken gemaakt.

Als ondernemer uitstel of een betalingsregeling nodig voor de betaling van gemeentelijke belastingen i.v.m. Covid?

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Heeft u een BV, NV, Stichting of Vereniging dan komt u hiervoor niet in aanmerking.

U kunt alleen kwijtschelding krijgen voor uw privé aanslag gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft;
  • u onvoldoende eigen vermogen heeft.

U kunt een verzoek tot uitstel van betaling of een betalingsvoorstel doen via invorderingbelasting@waalwijk.nl of door contact op te nemen met Team Financiën 0416-683461 of 0416-683457 onder vermelding van naam, adres en aanslagnummer(s). Wilt u kwijtschelding aanvragen dan verwijs ik u naar de pagina
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

U kunt de aanslagen gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing op verschillende manieren betalen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in 10 termijnen te betalen. Dit geldt voor aanslagen boven de € 100,00. Aanslagen tot en met € 100,00 worden in 1x geïncasseerd. Het bedrag wordt dan op of omstreeks de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. De incasso start één maand na ontvangst van de aanslag. Let op: bedrijven kunnen alleen automatische incasso aanvragen met een machtigingskaart.

Online regelen

Automatische incasso online regelen

Formulier downloaden en opsturen

Formulier automatische incasso downloaden  Toelichting 

Veel gestelde vragen

Zelf overmaken

Wilt u het bedrag van de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, dan verzoeken wij u het bedrag van de aanslag vóór de laatste vervaldag, in de aangegeven termijn op het aanslagbiljet te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL70BNGH0285077244, ten name van de gemeente Waalwijk . Daarbij vermeld u het aanslagnummer. Het aanslagnummer vindt u aan de voorzijde van de aanslag.

Contant of met PIN betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen ook contant of met PIN betalen. Dit doet u bij de balie Publiekszaken in het stadhuis. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Rekeningnummer veranderen

Wilt u uw rekeningnummer veranderen? Voor automatische incasso kan dit door het kaartje wijzigen rekeningnummer in te vullen en te retourneren. U kunt dit ook online regelen via DigiD.

Maatregelen bij niet (volledig) betalen gemeentelijke belastingen

Als u een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente diverse maatregelen.