Er zijn nieuwe regels vastgesteld waardoor het eenvoudiger is voor inwoners en bedrijven om gemeentelijk openbaar groen, grenzend aan hun tuin of terrein, te kopen en in te richten alsof het een privé-tuin/-terrein betreft.

In deze groenstroken, zogenaamd snippergroen, mogen geen kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen liggen en er mogen geen monumentale bomen in de grond staan. Stroken grond die zijn verhard, bijvoorbeeld trottoirs, parkeerplaatsen etc. vallen dus niet onder snippergroen.

Wilt u meer weten over de aankoop van snippergroen?

Bekijk het overzicht met vragen en antwoorden over aankoop snippergroen